Medicii de familie vor putea oferi consultaţii telefonice şi vor elibera reţete pe email

Medicii de familie vor putea oferi consultaţii telefonice şi vor elibera reţete pe email

Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate propune Guvernului mai multe modificări ale legislaţiei în vigoare care vor fi analizate şi, cel mai probabil, adoptate în prima şedinţă de guvern. Printre măsurile propuse pentru perioada stării de urgenţă se numără asigurarea tratamentului pentru toate persoanele infectate cu coronavirus, eliberarea unor prescripţii medicale pentru persoanele cu probleme cronice, fără să mai fie nevoie de o reevaluarea a medicului specialist, precum şi posibilitatea ca medicii de familie să ofere consultaţii prin telefon şi să elibereze reţete online, pe care să le trimită pacienţilor pe email. CNAS propune şi suspendarea obligativităţii folosirii cardului de sănătate pe perioada stării de urgenţă. CNAS a publicat pe site-ul instituţiei (www.cnas.ro), în transparenţă decizională, un proiect de act normativ care prevede o serie de modificări şi completări ale unor acte normative în domeniul sănătăţii, vizând prelungirea şi prorogarea unor termene, dar şi reglementarea unor măsuri pe perioada instituirii stării de urgenţă. Măsurile au ca scop asigurarea accesului la servicii medicale în condiţii de siguranţă pentru medici şi pacienţi, prin limitarea deplasărilor şi interacţiunii cu alte persoane.

Măsuri speciale
Conform acestui proiect, serviciile medicale şi medicamentele necesare pentru identificarea, diagnosticul şi tratarea cazurilor cu COVID 19 şi a complicaţiilor acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgenţă, şi se suportă din bugetul Ministerului Sănătăţii şi din Fondul Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate, după caz. Pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament, medicii de familie pot elibera prescripţie medicală în continuare, fără a mai fi necesară o nouă reevaluare a medicului specialist, respectiv fără a mai fi necesară reînnoirea scrisorii medicale iniţiale. Pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum şi cost-volum-rezultat care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, medicul de familie poate emite prescripţie medicală în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului – scrisoare medicală şi/sau a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere. Sunt cuprinse în proiectul de act normativ reglementări privind modul de acordare a unor tratamente necesare în anumite patologii care necesită măsuri speciale.

Medicii de familie vor putea elibera reţete pe email
Pe perioada stării de urgenţă, în asistenţa medicală primară se instituie consultaţia la distanţă pentru afecţiuni respiratorii acute, subacute sau alte manifestări clinice sugestive pentru infecţia cu coronavirus, care poate fi realizată prin orice mijloace de comunicare. Medicul de familie va consemna consultaţiile medicale la distanţă în fişa pacientului şi în registrul de consultaţii, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care acestea au fost efectuate. Dacă în urma consultaţiei la distanţă, medicul ia decizia unui consult la cabinet/domiciliu, acesta este obligat să organizeze acordarea consultaţiei în condiţii de siguranţă epidemiologică.
Medicii de familie şi medicii de specialitate din specialităţile clinice aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pot prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală şi în situaţia în care pacientul cu o boală cronică stabilizată nu poate fi prezent la cabinet, prescrierea nefiind o consecinţă a actului medical propriu conform reglementărilor legale în vigoare. Prescripţia electronică online emisă în aceste condiţii este transmisă pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

Prelungirea cu 90 de zile a termenului de valabilitate al biletelor de trimitere
Se va prelungi cu 90 de zile termenul de valabilitate al biletelor de trimitere pentru specialităţi clinice şi a biletelor de trimitere pentru specialităţi paraclinice, a prescripţiei medicale pentru dispozitive medicale, a deciziei de aprobare pentru efectuarea investigaţiei PET-CT. Proiectul prevede prelungirea termenelor de aplicare ale actelor normative referitoare la pachetele de servicii şi Contractul-cadru, precum si la programele naţionale de sănătate, până la data de 14 aprilie 2020. De asemenea, sunt cuprinse în acest proiect o serie de reglementări referitoare la modul de finanţare a furnizorilor de servicii medicale pe perioada instituirii stării de urgenţă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *