Din 7 februarie se eliberează cardurile europene duplicat

Din 7 februarie se eliberează cardurile europene duplicat

Reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate  anunţă că, din 07 februarie 2020, vor fi eliberate cardurile europene duplicat.
,,În Monitorul Oficial al României a fost publicat Ordinul 1151/2019 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente procedurii şi distribuţiei cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat. Astfel, asiguratul care solicită înlocuirea cardului european de asigurări sociale de sănătate va putea beneficia, contra cost, de un card european duplicat, a cărui perioadă de valabilitate nu va putea depăşi perioada de valabilitate a cardului iniţial.
Cardul duplicat se eliberează la cererea persoanei asigurate, în următoarele condiţii:
– pierderea, furtul sau deteriorarea cardului european emis iniţial;
– modificarea datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european emis iniţial;
– alte situaţii justificate.
Emiterea se face în termen de şapte zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional.
Pe lângă cererea tip, completată şi semnată de asigurat, acesta trebuie să mai depună la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă:
– copia actului de identitate;
– dovada plăţii contravalorii cardului european duplicat şi a distribuţiei acesteia – 8,33 lei/ card. Menţionăm că această sumă include TVA.
Plata se poate realiza la sediul CAS Călărași. Dacă documentul nu a fost pierdut sau furat, se depune şi cardul european emis iniţial.
Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) oferă dreptul la asistenţă medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană. Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al UE/SEE/Confederaţia Elveţiană în scopul obţinerii unui tratament medical planificat. CEASS acoperă doar serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *