Subvenţii de până la 100.000 de euro pentru întreprinderile sociale nou înfiinţate

Subvenţii de până la 100.000 de euro pentru întreprinderile sociale nou înfiinţate

Întreprinderile sociale nou înfiinţate pot obţine fonduri nerambursabile de pînă la 100.000 de euro de la Uniunea Europeană şi Guvernul României. Ministerul Fondurilor Europene a lansat o sesiune de finanţare prin care oferă 70 milioane de euro organizaţiilor care doresc să susţină crearea de întreprinderi sociale în ţară. Acestea pot depune cereri de finanţare pînă la 27 noiembrie 2018.

Ce întreprinderi sociale sînt eligibile
Întreprinderile sociale sunt independente de sectorul public şi au scopul de a servi interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale ale membrilor, prin producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări. Aceste întreprinderi, atestate ca fiind sociale, pot fi de diferite tipuri: cooperative de credit, asociaţii şi fundaţii, case de ajutor reciproc ale salariaţilor, case de ajutor reciproc ale pensionarilor, societăţi agricole sau orice alte categorii de persoane juridice, care prin actele de înfiinţare şi funcţionare demonstrează faptul că activitatea desfăşurată are scop social.

Subvenţii în funcţie de numărul de locuri de muncă create
Odată aprobate de Ministerul Fondurilor Europene, organizaţiile vor deveni ele însele surse de finanţare şi se vor numi „administratori de grant”. Fiecare dintre organizaţiile selectate trebuie să îşi asume că va instrui cel puţin 60 de persoane în antreprenoriat social. Mai apoi, în urma unui concurs, vor selecta minimum 10 întreprinderi sociale pe care le vor subvenţiona pentru a se lansa în activitate, entităţi care vor trebui să funcţioneze minimum 24 luni.

„Administratorul schemei se va asigura de faptul că fiecare întreprindere socială finanţată dobîndeşte, de la AJOFM, un atestat de întreprindere socială, în termen de maximum patru luni de la semnarea contractului de subvenţie cu aceasta“, a precizat Roxana Mînzatu. Fiecare întreprindere socială care va primi subvenţie va trebui să angajeze, cel tîrziu la trei luni de la semnarea contractului de subvenţie, cel puţin două persoane. Cu cît numărul de locuri de muncă create e mai mare, cu atât creşte subvenţia primită. Astfel, pentru crearea a două locuri de muncă, subvenţia este de maxim 55.000 de euro, pentru trei locuri de muncă, între 55.000 şi 70.000 de euro, pentru patru locuri de muncă, între 70.000 şi 85.000, iar pentru cinci locuri, între 85.000 şi 100.000 de euro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *