Guvernul a prelungit termenul de depunere a declaraţiei unice până la finalul lunii iulie

Declarația Unică trebuie depusă până pe 16 iulie

“Termenul a fost prelungit până la 31 iulie pentru depunerea declaraţiei unice. Termenul era iniţial 16 iulie. Cu alte cuvinte, toate acele modificări făcute de Guvern în acest an rămân în vigoare, dar cu schimbarea termenului prorogat. Bonificaţiile rămân în vigoare”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu.

Astfel, contribuabilii pot depune până la 31 iulie declaraţia unică privind contribuţiile sociale şi impozitul pe venit datorate de persoanele fizice. Declaraţia poate fi depusă şi on-line.

________________________________________

Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale trebuie depusă pînă în 16 iulie, a anunțat Ministerul Finanțelor.
„Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din România şi/sau din străinătate, şi de cele care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii. Persoanele care nu realizează venituri şi aleg să plătească contribuţia de asigurare de sănătate au de asemenea obligaţia de a depune Declaraţia Unică”.
Declaraţia Unică se poate depune online, atît prin intermediul Spaţiului Privat Virtual (SPV), pe baza de nume utilizator şi parolă, sau cu certificat digital calificat, cît şi prin intermediul portalului e-guvernare.ro.
Declaraţia se poate depune şi direct la registratura administraţiilor fiscale ale ANAF, sau prin poştă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
„Pentru depunerea online a Declaraţiei Unice până la 16 iulie 2018, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit aferent anului 2018 şi plătit integral pînă la 15 martie 2019. Bonificaţia se acordă corespunzător şi pentru contribuţiile sociale datorate potrivit legii”, se arată în comunicat.
Printr-o declaraţie rectificativă, Declaraţia Unică poate fi modificată de către contribuabili din proprie iniţiativă, ori de cîte ori informaţiile declarate anterior trebuie rectificate, a anunţat instituţia.

CINE DEPUNE DECLARAŢIE

Potrivit Calendarului obligațiilor fiscale 2018, declarația unică se depune de către:

– persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii;
– persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Declarația se depune de către persoanele fizice pentru:

– declararea veniturilor realizate din România sau/și din străinătate în anul 2017;
– declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018;
– declararea venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale și, după caz, a declarării contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

Tot luni, 16 iulie, este termen pentru depunerea altor 17 declarații fiscale de către diferite tipuri de contribaubili, persoane juridice sau fizice, dintre care amintim:

Depunerea Declarației privind producția de vinuri liniștite realizată și comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului precedent – Anexa nr.8 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Micii producători de vinuri liniștite.
Depunerea Declarației privind achizițiile/livrările intracomunitare de vinuri liniștite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului precedent – Anexa nr.9 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la pct.21 alin. (23) precum și destinatarul din România prevăzut la pct.21 alin. (25) din HG nr.1/2016 -normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.
Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … – Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice).
Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Operatorii economici care dețin autorizație de utilizator final (alcoolul etilic și a produse alcoolice).
Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă – Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *