Jandarmeria Călăraşi angajează prin recrutare din sursă externă

Jandarmeria Călăraşi angajează prin recrutare din sursă externă
Jandarmeria Călăraşi angajează prin recrutare din sursă externă

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi scoate la concurs, în vederea încadrării cu personal recrutat din sursă externă, un post de ofiţer specialist informare, relaţii publice şi cu publicul şi un post subofiţer administrativ financiar.

 

Pentru a putea fi recrutaţi în vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii legale/ criterii specifice:

– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română scris şi vorbit;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

– să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează;

– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

– să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

– nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

– îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

– îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special;

– să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

 

Pentru detalii privind condiţiile specifiece de recrutare pentru fiecare post în parte, tematica, bibliografia, baremele la probele sportive, precum şi datele de depunere a cererilor de înscriere şi de susţinere a concursului, se accesează pagina de internet a instituţiei www.jandarmeriacalarasi.ro sau anunturile postate la avizierul de la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi din mun. Călăraşi, prel. Independenţei, nr. 3.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *