Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 25.09.2014, ora 16.30

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 25.09.2014, ora 16.30 Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 25.09.2014, ora 16.30 în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

1.              Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării de modificare a regimului juridic al unui sector de drum de interes public din Municipiul Călăraşi, Judeţul Călăraşi, respectiv DN21, de la poziţia kilometrică 130+300, la poziţia kilometrică 128+802.

2.              Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării de transmitere a statuii ecvestre a Regelui Carol I din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al municipiului Călăraşi şi în administrarea unităţii administrativ teritoriale Municipiul Călăraşi, Judeţul Călăraşi.

3.              Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/30.07.2014 privind concesionarea cu licitaţie publică a suprafeţei de 2000 mp, teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, zona Grădinii ZOO, adiacent Parcului Dendrologic, în vederea construirii unui centru de sănătate.

4.              Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe sociale pentru domnul Minea Constantin.

5.              Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul municipiului Călăraşi şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acestuia.

6.              Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Călăraşi a unui imobil – teren, în suprafaţă de 16491 mp, Bulevardul Cuza Vodă, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi.

7.              Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călăraşi a unui imobil – teren, în suprafaţă de 16491 mp, Bulevardul Cuza Vodă, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi.

8.              Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse la procedura de atribuire, prin negociere directă, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Călăraşi şi împuternicirea Primarului municipiului Călăraşi să semneze contractul de delegare a gestiunii.

9.              Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Călăraşi a unui imobil – teren, în suprafață de 4,44 ha, situat în extravilanul municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi, Tarlaua 99/1, parcela 2.

10.          Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Călăraşi a unui imobil – teren, în suprafață de 417 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Tudor Vladimirescu, nr. 59, judeţul Călăraşi.

11.          Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Călăraşi a unui imobil – teren, în suprafață de 2693 mp, situat în extravilanul municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi, T99/3.

12.          Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Călăraşi pe perioada 01.10.2014-31.12.2014.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *