Situația principalilor indicatori socio-economici ai județului Călărași (Aprilie 2017)

Situația principalilor indicatori socio-economici ai județului Călărași (Aprilie 2017)

Evoluţia principalilor indicatori socio-economici la nivelul judeţului Călăraşi, în luna aprilie 2017  s-a caracterizat prin:

scǎderea producţiei industriale realizată în luna aprilie 2017 cu 25,0% faţă de luna precedentă şi   cu 9,9% comparativ cu producţia industrială realizată în luna aprilie 2016;

scǎderea câştigului salarial mediu nominal net cu 0,6% comparativ cu luna precedentă şi creşterea cu 18,3% comparativ cu luna aprilie 2016 ;

– scǎderea ratei şomajului înregistrat la sfârşitul lunii aprilie 2017 faţă de  luna precedentă cu 0,7 puncte procentuale, respectiv cu 1,0 punct procentual comparativ cu luna aprilie 2016;

– creşterea indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare din structurile de primire turistică cu 2,7 puncte procentuale faţă de luna anterioară şi cu 5,2 puncte procentuale comparativ cu luna aprilie 2016;

– scǎderea numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale cu 9 comparativ cu luna precedentă şi cu 7 comparativ cu luna aprilie 2016;

– scăderea numărului născuţilor vii, al deceselor şi a crescut numărul căsătoriilor, al divorţurilor, iar numǎrul deceselor sub 1 an s-a menţinut la acelaşi nivel faţă de luna anterioară. Comparativ cu luna aprilie 2016 a scăzut  numărul născuţilor-vii, al deceselor, al deceselor sub 1 an şi a crescut numărul  căsătoriilor şi al divorţurilor.

 

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană  pentru  Ocuparea Forţei de Muncă  Călăraşi, numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii aprilie 2017 era de 5943 persoane, în scădere cu 652 persoane faţă de luna precedentă (-9,9 %).

Comparativ  cu  luna aprilie 2016, numărul  şomerilor înregistraţi a fost mai mic cu 962           persoane ( -13,9 %).

La sfârşitul lunii aprilie 2017, femeile reprezentau 38,8% din numărul total al şomerilor  înregistraţi.

Din numărul total al şomerilor înregistraţi , 670  persoane (11,3% din total şomeri)  beneficiau  de indemnizaţie de şomaj 75% şi 6 persoane (0,1% din total şomeri) au primit  indemnizaţie de  şomaj  50%.

Numărul şomerilor neindemnizaţi la sfârşitul lunii aprilie 2017 era de 5267 persoane, reprezentând 88,6% din totalul şomerilor înregistraţi – majoritatea (91,8%) având studii primare, gimnaziale sau profesionale.

Rata  şomajului  înregistrat la sfârşitul lunii aprilie 2017, în judeţul  Călăraşi, a fost de 6,0, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală (6,7% în luna martiie 2017 şi 7,0% în luna           aprilie 2016).

Pentru  femei, rata şomajului în luna aprilie 2017 a fost de 4,8% (5,6% în luna martie 2017 şi 6,0% în luna aprilie 2016).

Pentru bărbaţi, rata şomajului în luna aprilie 2017 a fost de 7,2% 7,70% în luna aprilie 2017 şi 7,9% în luna aprilie 2016).

 

Evoluţia principalelor fenomene demografice în luna aprilie 2017, comparativ cu luna precedentă a fost caracterizată de scăderea numǎrului numărului născuţilor –vii, al deceselor, şi de creşterea numǎrului  căsătoriilor, al divorţurilor, numǎrul deceselor sub 1 an s-a menţinut la acelaşi nivel. Comparativ cu luna aprilie  2016 a scăzut numărul născuţilor-vii, al deceselor şi al deceselor sub 1 an şi a crescut  numǎrul  căsătoriilor şi al divorţurilor.

Natalitatea. În luna aprilie 2017 numărul născuţilor-vii a fost de 161, mai mic cu 12 faţă de luna precedentă şi respectiv cu 45 faţă de luna aprilie 2016.

Mortalitatea generală. În luna aprilie 2017 numărul deceselor înregistrate a fost de 342, mai mic cu 13 faţă de luna precedentă şi respectiv cu 17 comparativ cu luna aprilie 2016.

Mortalitatea infantilă. În luna aprilie 2017 s-au înregistrat 2 decese sub 1 an, menţinându-se la acelaşi nivel faţă de  luna precedentă, iar comparativ cu aceeaşi perioadǎ a anului 2016 numărul deceselor înregistrate a fost mai mic cu 4.

Sporul natural. Ca urmare a faptului că numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât cel al deceselor, s-a înregistrat un spor natural negativ -181 persoane în luna aprilie 2017    (-182 persoane  în luna martie 2017 şi – 153 în luna aprilie 2016).

Nupţialitatea. La oficiile de stare civilă, în luna  aprilie 2017 s-au înregistrat 127 căsătorii, mai jmulte cu 56 faţă de luna precedentă  şi respectiv cu 86 comparativ cu luna aprilie 2016.

Divorţialitatea. În luna aprilie 2017 s-au înregistrat 46 divorţuri, cu 17 mai multe faţă de luna precedentă şi respectiv cu 6 comparativ cu  luna aprilie 2016 .

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *