Polițiștii antidrog ar putea face controale inopinate în școli, licee și universități

Conform proiectului de lege privind testarea antidrog în școli, care a creat deja controverse, polițiștii vor putea face controale inopinate în școli, licee și universități la solicitarea conducătorilor unităților de învățământ ori a inspectoratului școlar județean și vor putea testa aleatoriu elevii prin teste de salivă. Proiectul a fost modificat și urmează să fie depus în Parlament.

Principalele prevederi ale proiectului de lege care va intra în dezbaterea Parlamentului:
Polițiștii vor putea face controale inopinate în școli, licee și universități la solicitarea conducătorilor unităților de învățământ ori a inspectoratului școlar județean și vor putea testa aleatoriu elevii prin teste de salivă, non-invazive.
Acordul pentru aceste testări vor fi introduse în contractul educațional al fiecărei instituții de învățământ, contract care va fi semnat atât de părinți, cât și de elevi.
În ceea ce privește testarea biologică, aceasta va fi efectuată doar în urma acordului părințiilor sau, după caz, al studenților.
La testarea antidrog efectuată de polițiști în școli va participa și un psiholog.

Ce prevede inițiativa legislativă
În vederea protejării sănătății elevilor și pentru prevenirea traficului de substanțe psihoactive, unitățile de învățământ includ în contractul educațional prevederi referitoare la obligația elevului de a se supune recoltării non-invazive a probelor biologice în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive, la solicitarea polițiștilor, în cadrul controalelor tematice/inopinate realizate potrivit prevederilor poliția poate realiza din oficiu sau la sesizarea/solicitarea conducătorilor unităților de învățământ ori a inspectoratului școlar județean sau al Municipiului București controale tematice/inopinate în cadrul unităților de învățământ, în vederea testării non-invazive a elevilor cu mijloace de testare omologate potrivit legii pentru stabilirea consumului de substanțe psihoactive.

Controalele prevăzute la alin. (22) se efectuează cu colaborarea unui psiholog din cadrul unității de învățământ, al direcției generale de asistență socială și protecția copilului, potrivit procedurii de efectuare a controlului care se aprobă prin ordin comun al ministrului educației, al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, cu respectarea drepturilor fundamentale ale elevilor și ținând seama de specificul psiho-emoțional al acestora.
Dacă în urma controlului persoana prevăzută la art. 1411 este depistată pozitiv, poliția informează părinții/tutorele legal și solicită acordul persoanei pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii tipului de substanță psihoactivă depistată.

Art. 1415 Recoltarea mostrelor biologice, în urma exprimării acordului prevăzut la art. 1414 se face în următoarele spaţii ale instituţiilor medicale:

a) în interiorul unităţilor de asistenţă medicală autorizate;
b) în ambulanţe având echipaj cu medic ori autospeciale cu această funcţie aparţinând Serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare;
c) în interiorul unităţilor medico-legale.

Dacă rezultatele testelor indică prezența în sânge a drogurilor aflate sub control național, elevului și părintelui li se aduc la cunoștință prevederile Capitolului IV din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la posibilitatea includerii într-un program integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.

De asemenea se modifică Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, și va avea următorul cuprins:

– operator – persoana fizică sau juridică care, coordonând direct ori prin interpuşi, efectuează sau intenţionează să efectueze operaţiuni de fabricare, producere, tratare, sinteză, extracţii, condiţionare, distribuire, punere în vânzare, plasare pe piaţă, livrare, procurare, ambalare, transport, stocare-depozitare, manipulare, deținere sau orice altă activitate legală de import, export ori intermediere sau utilizare de produse, denumite în continuare operaţiuni cu produse”.

Totodată, fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prezentei legi, efectuează, fără drept, operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

Fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prezentei legi, efectuează, fără drept, operaţiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.”

Proiectul de lege a fost inițiat de doi deputaţi PSD, Bogdan Gruia și Daniel Suciu, iar varianta finală urmează să fie depusă în Parlament la începutul săptămânii viitoare.
În forma inițială, care a fost modificată în urma controverselor din spațiul public, proiectul prevedea că în cazul refuzului testării elevii și studenții erau pasibili de închisoare de la 1 la 5 ani.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *