Luni începe reînscrierea copiilor care merg la grădiniţă în acest an

Luni începe reînscrierea copiilor care merg la grădiniţă în acest an

Reînscrierea copiilor care merg la grădiniţă în acest an şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2018 – 2019 va începe de luni, 7 mai, iar înscrierea copiilor nou-veniţi se va derula din 21 mai, informează Ministerul Educaţiei Naţionale.

Potrivit MEN, orarul reînscrierilor şi înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţămînt şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există), şi eventual pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţămînt, numărul cererilor de înscriere este mai mare decît numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sînt următoarele: existenţa unui document care dovedeşte că un copil este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi), existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte, existenţa unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă, existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, arată MEN.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/ înscriere, conducerile unităţilor de învăţămînt preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii: capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată), numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018 – 2019 (pe grupe de vîrstă: mică, mijlocie, mare), criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor, numărul de copii reînscrişi/ înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *