Lege: Regulamentul blocului

Lege: Regulamentul blocului

Pînă în septembrie 2019, toate asociaţiile de proprietari vor trebui să adopte un document în care se vor înscrie regulile de comportament în bloc
Spre sfîrşitul lunii septembrie 2018, legislaţia actuală ce reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari va fi înlocuită, iar noua lege a asociaţiilor va aduce noutăţi şi clarificări privind folosirea, modificarea şi întreţinerea apartamentelor, privind modul în care se pot înfiinţa şi funcţiona asociaţiile de proprie-tari şi chiriaşi sau obligativitatea adoptării unui regulament de bloc.
Potrivit Legii nr. 196/2018, spre sfîrşitul anului, mai exact, pînă în data de 28 decembrie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va publica un model al regulamentului de bloc.
Practic, asociaţiile de proprietari vor fi obligate să adopte un document în care se vor înscrie regulile de comportament în bloc, numit regulamentul condominiului. Modelul regulamentului va fi publicat pînă la sfîrşitul acestui an. Obligaţia este prevăzută în Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, ce urmează să intre în vigoare în data de 28 septembrie 2018.
Concret, regulamentul blocului va stabili regulile ce vor trebui respectate şi condiţiile de folosire a părţilor comune ale clădirii, precum şi normele de comportament şi bună vecinătate dintre proprietari. Acesta trebuie adoptat de către proprietarii din imobil în cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 196/2018, adică pînă la sfîrşitul lunii septembrie 2019.
Întocmirea regulamentului va fi iniţiată de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de către comitetul executiv al asociaţiei şi se va dezbate şi adopta în cadrul adunării generale. După adoptarea regulamentului, conţinutul acestuia va fi adus la cunoştinţa locatarilor fie prin afişarea la avizier, fie prin înmînarea unei copii a regulamentului fiecărui proprietar, în cel mult o săptămînă de la adoptare. Actul normativ mai stabileşte că atunci cînd un apartament îşi schimbă pro-prietarul, adică este vîndut, regulile de folosire a spaţiilor comune nu se schimbă.
Regulamentul blocului va trebui respectat, pe lîngă proprietarii apartamentelor din imobil, şi de către chiriaşi sau de către cei ce sînt găzduiţi pe o perioadă limitată într-unul dintre apartamente. Obligaţia de a-i infoma pe chiriaşi sau pe cei veniţi în vi-zită despre prevederile regulamentului de bloc revine proprietarilor. În cazul în care regulamentul nu este respectat de către un locatar, ceilalţi proprietari au dreptul de a sesiza preşedintele sau comitetul executiv al asociaţiei cu privire la aceste nereguli.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *