Lege promulgată: Ce riscă datornicii la întreţinere

Lege promulgată: Ce riscă datornicii la întreţinere

Proprietarii de apartamente care au datorii sînt încolţiţi de o nouă lege promulgată de preşedintele Klaus Iohannis la sfîrşitul săptămînii trecute. În vizor sînt cei care nu şi-au plătit întreţinerea de cel puţin două luni.

Potrivit noului act normativ, asociaţiile de proprietari pot ajunge la măsuri extreme pentru a recupera sumele datorate.

Ipotecă pe apartament
Modificarea legii vine pe fondul numeroaselor situaţii în care proprietarii au acumulat datorii uriaşe. În aceste cazuri, asociaţiile pot pune penalităţi pe sumele datorate. Acestea nu trebuie să depăşească 0,2% pentru fiecare zi de întîrziere. Proprietarii vor fi penalizaţi abia după o lună de la data scadentă pentru plată şi nu pot depăşi suma la care s-au aplicat penalităţile. „Administratorul este obligat să notifice, în scris, proprietarul care are plăţi restante la cheltuielile comune ale imobilului, asupra datoriilor, şi să înştiinţeze preşedintele şi comitetul executiv al asociaţiei de proprietari despre restanţe“, se precizează în lege. Dacă datoriile nu sînt achitate în termen de 60 de zile de la data scadentă, preşedintele asociaţiei de proprietari poate acţiona în instanţă proprietarul. Totodată, asociaţia de proprietari poate pune ipotecă legală asupra apartamentelor şi un privilegiu asupra tuturor lucrurilor din apartament, pentru suma datorată la întreţinere. Ipoteca imobiliară se înscrie în cartea funciară la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contribuţie din care rezultă suma datorată, numai după ce trec două luni de la scadenţă. „Ipoteca imobiliară legală se radiază la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitanţei ori a altui înscris prin care asociaţia confirmă plata sumei datorate“, se arată în lege. Aceasta va fi radiată de preşedintele asociaţiei în termen de cel mult zece zile de la data la care suma datorată a fost plătită de către proprietar.

Ce se întîmplă cu apartamentele executate 
În cazul în care se ajunge la executare silită pentru recuperarea datoriilor, primăriile au drept de preempţiune la preţ egal asupra locuinţelor. „Aceste locuinţe vor fi folosite ulterior numai ca locuinţe sociale, proprietarii executaţi silit avînd prioritate la repartizarea acestora, numai dacă îndeplinesc condiţiile de acces la locuinţele sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare“, mai scrie în lege. În cazul ansamblurilor rezidenţiale finalizate pînă acum, proprietarii sau dezvoltatorii cartierului rezidenţial au obligaţia să predea primăriilor, cu titlu gratuit şi în termen de trei luni, reţelele comune şi terenul aferent pînă la branşamentele imobilelor, în vederea preluării în administrare şi exploatare a acestor reţele de către furnizorul care asigură aceste servicii în localitatea respectivă. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în colaborare cu asociaţiile profesionale şi de reprezentare ale asociaţiilor de proprietari, au la dispoziţie următoarele trei luni pentru a propune actualizarea standardului ocupaţional privind ocupaţia de administrator de condominii. Tot peste trei luni, ministrul dezvoltării este obligat să emită un ordin privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului şi al regulamentului de condominiu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *