ITM Călărași: Rezultatele controalelor în săptămâna 13-19.06.2022

ITM Călărași

In săptămâna 13-19.06.2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi a efectuat controale în următoarele domenii de activitate: agricultură, construcţii, comerţ, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, fabricarea pâinii, a prăjiturilor şi produselor de patiserie, alte domenii de activitate.
Rezultatul controalelor:
– inspectorii de muncă din cadrul compartimentului relaţii de muncă au verificat 29 angajatori, din care au fost sancţionaţi 8, aplicându-se 2 amenzi în valoare de 6000 de lei şi 6 avertismente. Au fost dispuse 40 de măsuri cu termene precise de rezolvare.
– inspectorii de muncă din cadrul compartimentului securitate şi sănătate în muncă au efectuat 23 controale, 21 angajatori au fost sancţionaţi, au fost aplicate 2 amenzi în valoare de 8000 lei şi 37 de avertismente. Pentru remedierea deficienţelor s-au dispus 41 măsuri cu termene precise de rezolvare.
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt în desfăşurare următoarele campanii:
– Campania naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor;
– Campania naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii lucrătorilor care pot fi expuşi riscurilor de explozie şi incendiu în silozurile de cereal, fabricile de băuturi alcoolice, rafinării, industria minieră şi în spitale;
– Acţiune pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale determinate de stresul professional.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *