ITM Călărași începe verificarea măsurilor stabilite prin procesele verbale de cercetare

ITM Călăraşi

În perioada aprilie – noiembrie 2017 se va desfăşura acţiunea de inspecţii privind verificarea măsurilor stabilite prin procesele verbale de cercetare a evenimentelor  produse pe raza judeţului Călăraşi.

Grupul ţintă al acţiunii sunt angajatori din judeţul Călăraşi care au înregistrat în ultimii cinci ani accidente de muncă (mortale, colective, cu invaliditate şi accidente cu un număr mare de zile cu incapacitate temporară de muncă).

Obiectivul general al acţiunii îl constituie creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din unităţile din grupul ţintă în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă pentru eliminarea/diminuarea accidentelor de muncă şi promovarea stării de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice în plan social şi profesional.

Obiectivele specifice sunt:

-încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaţilor şi angajatorilor în diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din producerea unor accidente de muncă;

-promovarea bunelor practici privind eliminarea/diminuarea fenomenului accidentogen.

Acţiunea va cuprinde 2 etape:

-prima etapă s-a desfăşurat în lunile aprilie-mai 2017, şi a constat în informarea partenerilor sociali din unităţile ce au înregistrat accidente de muncă în ultimii cinci ani despre modul de derulare a acţiunii şi tematica abordată.

-a doua etapa constă în verificarea prin acţiuni de control la angajatori a modului de realizare a măsurilor dispuse prin procesele verbale întocmite cu ocazia cercetării evenimentelor. Această etapă se va desfăşura în perioada iunie – noiembrie 2017.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *