ANRE: Apartamentele care nu au detectoare de gaz riscă să fie deconectate

ANRE: Apartamentele care nu au detectoare de gaz riscă să fie deconectate

Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei aminteşte, într-o precizare publicată pe site, că apartamentele care au geamuri termopan trebuie să fie dotate cu detectoare automate de gaz. În caz contrar, distribuitorii pot să le debranşeze de la reţea.

Precizare ANRE
Iată cîteva extrase din precizarea ANRE: „Începînd cu data de 05.06.2018, obligativitatea montării detectoarelor automate de gaze naturale este prevăzută la art. 129, alin. (1) şi alin. (2) precum şi art. 144 alin. (1) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, conform cărora: 129 alin. (1) «Toate încăperile în care se montează aparate consumatoare de combustibili gazoşi se prevăd, spre exterior sau spre balcoane/terase vitrate, cu suprafeţe vitrate, definite conform art. 128 alin. (1) lit. e), cu suprafaţa minimă totală de: a) 0,03 mp pentru fiecare mc de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor din beton armat; b) 0,05 mp pentru fiecare mc de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor din zidărie»; 129 alin. (2) «Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sînt de construcţie specială (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale care acţionează automat, prin electroventil, asupra robinetului de închidere». 144 alin. (1) «În încăperile în care există risc de intoxicări, incendii sau explozii cauzate de scăpările accidentale de gaze naturale acumulate, se prevăd detectoare automate de gaze naturale care acţionează automat, prin electroventil, asupra robinetului de închidere»“, arată ANRE.

Montarea senzorului este obligatorie
Montarea senzorului de gaze şi a electroventilului este obligatorie pentru toate apartamentele care au geamuri termopan. ANRE anunţă că, dacă proprietarii nu respectă această prevedere, pot fi deconectaţi de le reţea. Iată mecanismul legal: „Operaţiunile de verificare sau revizie tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se efectuează în conformitate cu prevederile Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 179 din 16 decembrie 2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 969 din 28 decembrie 2015. Potrivit art. 8 alin. (2) şi alin. (3) din actul normativ antemenţionat, în situaţia în care, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, Operatorul Economic autorizat ANRE constată că nu sînt îndeplinite condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei de utilizare (inclusiv partea comună a acesteia), clientul final are obligaţia să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea acestor condiţii, inclusiv prin montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4) în aer, care acţionează asupra electroventilului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. Montarea detectoarelor automate de gaze naturale şi a electroventilelor se realizează numai de către operatori economici autorizaţi ANRE, sub condiţia încheierii unui contract de prestări servicii. (…) Conform art. 54 alin. (1), lit. d), pct. v din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 29/28.06.2016, operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale poate să întrerupă alimentarea cu gaze naturale a clientului final în situaţia în care nu sînt prezentate actele doveditoare privind efectuarea verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalaţiei de utilizare, în conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE“.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *